ป้ายอุบล ป้ายโฆษณา ไวนิลอุบล ร้านทำป้าย รับทำป้าย อุบลราชธานี

ร้านทำป้ายอุบล PUB&Design
Tel. 095-601-7379 ,  045-955-847 

Line id : freedonlife

Mail: pub.mkt01@gmail.com

283/6 หมู่ที่12 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ป้ายอิงค์เจ็ท พิมพ์ไวนิลอิงค์เจ็ท พิมพ์ป้าย พิมพ์อิงค์เจ็ท ธงญี่ปุ่น พิมพ์ไวนิล  ในราคาพิเศษสุด พร้อมสินค้าประกอบ Exhibition อาทิ ชุด Rollup, x-Stand ,popup ชุดธงญี่ปุ่น พิเศษ งานพิมพ์ ป้ายโฆษณา อิงค์เจ็ท ไวนิล ส่งทั่วประเทศ ทางรถทัวร์ รถตู้ หรือ ทางขนส่ง บริการ งานพิมพ์ Digital ด้วยระบบ InkJet ทั้ง Indoor และ Outdoor

• พิมพ์ภาพลงบนวัสดุต่างๆ เช่น สติ๊กเกอร์ และกระดาษพิมพ์โปสเตอร์,ไวนิลโปร่งแสง และสติ๊กเกอร์ป้ายไฟ
• รับออกแบบและให้คำปรึกษาด้านงานพิมพ์ Digital
• พิมพ์ภาพสำหรับสแตนโฆษณาต่างๆ
• พิมพ์ธงญี่ปุ่น และจำหน่ายขาตั้งธงญี่ปุ่น
งานอิงค์เจ็ท Indoor และ Out door
-ป้ายคัทเอาท์ -ป้ายผ้าใบ
-ป้ายหาเสียง -ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด
-สติ๊กเกอร์ติดรถ ฯลฯ -งานดิสเพลย์
-Roll Up -X-Stand
-ธงญี่ปุ่น (J Flag) -Back Drop ฯลฯ
รับรองคุณภาพได้!!!!!! งานดีมีคุณภาพ ราคาโรงงาน

ป้ายคัทเอ้าท์_ป้ายอุบล (3) ป้ายกล่องไฟ-ป้ายอุบล (7)  งานสติกเกอร์_ป้ายอุบล (41)  งานสติกเกอร์_ป้ายอุบล (21)งานสติกเกอร์_ป้ายอุบล (43)

ป้ายอุบล

– ความคล้ายคลึง (Similarity) เกิดจากการใช้องค์ประกอบที่หลากหลาย แต่มีความคล้ายคลึงกันในสภาพใกล้เคียงกัน

– การรวมตัว (Concentration) เกิดจากสภาพการกระจายตัวขององค์ประกอบที่ทำให้เห็นภาพรวม ในความรู้สึกที่ไม่สม่ำเสมอ ไม่มีแบบแผน ในบริเวณที่มีความหนาแน่นน้อยจะรู้สึกถึงการกระจายออกในบริเวณที่มีความหนาแน่นมาก จะรู้สึกถึงการรวมตัวเข้าหากัน

– ความผิดแปลก (Anomaly) เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างองค์ประกอบที่ปกติในจำนวนมาก ๆ กับองค์ประกอบที่ไม่ปกติในจำนวนที่น้อยกว่า

– โครงสร้าง (Structure) เป็นตัวกำหนดรูปร่าง

ทำให้องค์ประกอบทีใช้เกิดการสัมพันธ์กันอย่างมีแบบแผน

– การเคลื่อนไหว (Movement) เกิดจากการจัดลาดับขององค์ประกอบที่ทำให้เห็นภาพรวมในลักษณะก่อน – หลัง รู้สึกถึงการไม่หยุดนิ่ง

– การเน้น (Emphasis) เกิดจากการทำให้องค์ประกอบในบริเวณที่ต้องการให้ความสำคัญมีจุดสนใจ จุดรวมสายตา ทำให้เห็นชัดเจน โดดเด่นจากบริเวณอื่น

– จังหวะ (Rhythm) เกิดจากการจัดลาดับขององค์ประกอบที่มีสภาพต่อกัน ในสภาวะแบบสม่ำเสมอกัน ทำให้เห็นภาพรวมที่ให้รู้สึกเคลื่อนไหว เป็นจังหวะแนวคิดและทฤษฎีเรื่องการรับรู้และจดจำ

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลแปลหรือตีความหมายของการรู้สึกสัมผัสที่ได้รับจากตาเห็นภาพ จมูกได้กลิ่น หูได้ยินเสียง เป็นต้น และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่มีความหมายหรือรู้จักและเข้าใจ กระบวนการรับรู้แบ่งออกได้ ดังนี้